Det er planlagt fire turneringar i 2022, med to datoar i vårsesongen og to utpå hausten. Vi kryssar fingrane og håpar at desse turneringane kan gjennomførast som planlagt.

Det vert i 2022 arrangert fire turneringar i løpet av vårsesong og haustsesong. Datoane for desse turneringane er: 8. mai, 12. juni (endra frå 22. juni), 28. august og 25. september.

Kven som vert arrangørar på dei fire datoane vert klart seinare.

Les meir på SFFK sine nettsider.