For sesongen 2022 er det Stadlandet, Selje, Eid og Tornado som skal arrangere miniputturneringar.

Heia er eitt av laga som deltek i sone "Nordfjord 2" saman med arrangørlaga Stadlandet, Selje, Eid og Tornado. Resten av laga i sona vår er Skavøypoll, Bremanger, Svelgen, Haugen, Stårheim, Kjølsdalen, Flatraket og Ålfoten.

1. Første turnering vår vert arrangert av Stadlandet søndag 8. mai.

2. Andre turnering vår vert arrangert av Selje søndag 12. juni.

3. Første turnering haust vert arrangert av Eid søndag 28. august.

4. Andre turnering haust vert arrangert av Tornado søndag 25. september.