Det vert Kick Off for barn fødde i 2017 fredag 14. april på Heia idrettsanegg kl. 17.30-18.30.

Velkommen til ei økt med fotball, leik og moro!

Det vert også informasjon til foreldre og det er då fint om foreldrene er tilstades denne timen.

For spørsmål, ta kontakt med Karoline Hildenes på tlf. 97 15 88 81